Koncept IoT – internetu vecí – v spotrebiteľskej oblasti je už dobre etablovaný. Príklady ako Google Nest nám umožňujú vytvoriť prepojený domov s termostatmi, kamerami a dokonca zvončekmi na dverách, ktoré sú všetky spojené cez internet pomocou inteligentných aplikácií a cloudových služieb. Koncept sa teda osvedčil, technológia je k dispozícii a výhody sú jednoznačné: pohodlný, mobilný prístup alebo vzdialený prístup k zariadeniam alebo údajom, ktoré sú spoľahlivé a bezpečné, a pomáhajú vám rýchlejšie prijímať rozhodnutia. Možno ste už začali s priemyselným projektom internetu vecí alebo ste si pomysleli, že by ste mali niečo podniknúť – ale kde začnete?

6 krokov na ceste k priemyselnému IoT

Na základe poznatkov výrobcov a priekopníkov v oblasti IIoT sme rozpísali šesť krokov, ktoré treba dodržať na ceste k prepojenej továrni.

1. Starostlivo zvážte, čo chcete dosiahnuť.
Ujasnite si, v čom spočíva výzva, ktorú chcete zvládnuť s IIoT. Ak ide len o jeden či dva prvky alebo podmienky, ktoré chcete monitorovať alebo sledovať, sústreďte sa na ne. Znížia sa tým zložitosť a náklady, takže budete môcť rýchlejšie preukázať výhody.

2. Začnite v malom
Nepokúšajte sa vytvoriť kompletnú infraštruktúru IIoT naraz, aj keď zvažujete nákup štandardného softvérového riešenia.  Dokážte to, stavajte na týchto vedomostiach a demonštrujte hodnotu

3. Nechajte si poradiť od IT tímu
Aj keby to mohla byť potenciálna prekážka, nepokúšajte sa obísť IT tím, majte jasno vo svojich cieľoch a spolupracujte s nimi.  Ak máte pochybnosti, môžete začať s uzavretými sieťami alebo mobilnými sieťami (3/4G), ktoré vytvárajú fyzickú izoláciu k IT infraštruktúre podniku, za ktorú je zodpovedný IT tím.

4. Operatívna efektivita vybavenia (OEE)
Ak váš hlavný cieľ spočíva v jej vylepšení, mali by ste zvážiť kombináciu využitia existujúcich údajov – ktoré sú zachytené v PLC alebo iných častiach riadiaceho systému – a pripojenej T&M, 
ktorá môže prispieť k zlepšeniu prediktívnej údržby, zníženiu neplánovaných prestojov a urýchleniu diagnostického procesu.  Možno budete musieť nasadiť aj prídavné snímače, ktoré dokážu dodať údaje cez podmienky – napríklad kmitanie motora – a ktoré riadiaci systém nepozná.

5. Aktivácia údajov o produktivite
Ak váš hlavný cieľ spočíva v pristupovaní k výrobným údajom, aby ste lepšie porozumeli, ako prebieha váš proces, prvým krokom by mala byť aktivácia existujúcich údajov.  V rámci riadiaceho systému sú k dispozícii prakticky všetky kľúčové atribúty – rýchlosť, výkon, premenné procesu atď.. V mnohých prípadoch je ich možné úplne transparentne dodatočne povoliť prostredníctvom protokolových monitorov, bez toho, aby to malo negatívny vplyv na riadiaci systém.

6. Skôr než začnete premýšľať nad cloudom, začnite na mieste
Tento prístup má viacero výhod. Po prvé môže rozptýliť prípadné bezpečnostné obavy vášho IT tímu. Môže tiež zjednodušiť riešenie, bez toho, aby zabránilo tomu, aby boli údaje v budúcnosti „pripravené na cloud”.  Naši experti vychádzajú z toho, že informácie sa v mnohých prípadoch používajú alebo vyvolávajú iba na mieste, takže výhody cloudového riešenia by mohli byť zanedbateľné.