OTVORENÉ BEZDRÔTOVÉ SIETE

Výzvou, pred ktorou IIoT stojí, je nutnosť pripojiť zariadenia, často staršie zariadenia, ktoré nie sú kompatibilné so sieťou Ethernet, alebo také, ktoré ležia mimo dosahu káblových ethernetových sietí.  Hoci riešenie predstavujú Wi-Fi siete IEEE 802.11, ich dosah a iné technické obmedzenia môžu predstavovať prekážku.


LORAWAN™ A SIGFOX

Ide o príklady pre otvorené diaľkové počítačové siete s nízkou spotrebou prúdu, ktoré spĺňajú požiadavky masových aplikácií IoT. Ich kombinácia nízkych nákladov na integráciu zariadenia, nízkych poplatkov za pripojenie, vysokej kapacity siete, nízkej spotreby prúdu a veľkého dosahu ich zatraktívnila pre priemyselné aplikácie, pri ktorých sa musí často prenášať malé objemy údajov.


4G A VYŠŠIE ...

Zatiaľ čo panuje veľké vzrušenie z príchodu 5G, realita pre priemyselné aplikácie je taká, že 3/4G ponúka viac než dostatočné prenosové rýchlosti a čakacie doby pre väčšinu úloh priemyselného IoT. Pokrytie mobilnej siete sa celosvetovo stále zlepšuje, je veľmi štandardizovaná a neustále sa rozširuje výber priemyselného mobilného hardvéru, ako napr. modemy a smerovače. Spolu s relatívne nízkymi nákladmi na predplatné to robí z mobilnej konektivity atraktívnu možnosť pre projekty IIoT. 

OTVORENÉ DÁTOVÉ ŠTANDARDY – OPC UA

Priemyselný IoT umožňuje širšiu paletu technológií, ktoré doteraz neboli pripojené k sieťam založeným na adrese IP, a spája ich cez novo vznikajúce siete. Stále si však vyžadujú spoločný spôsob komunikácie, pokiaľ majú byť informácie využiteľné. Preto existujú dobré dôvody pre „Middleware”, ktorý môže byť kľúčom umožňujúcim túto štvrtú priemyselnú revolúciu. OPC UA je štandard, s ktorým by sa to mohlo stať skutočnosťou.

OPC UA sa orientuje na potrebu štandardizovanej dátovej konektivity a interoperability buď v dátovej konektivite Machine-to-Machine (M2M) v rámci továrenských systémov alebo v prenose údajov Device-to-Cloud alebo Device-to-Server – ako napr. výrobné údaje, ktoré PLC odovzdávajú systému ERP. V oboch prípadoch ponúka OPC UA bezpečný, spoľahlivý základ, ktorý je dostatočne robustný na uľahčenie štandardizovanej dátovej konektivity a interoperability. 

Skutočnú hodnotu IIoT je možné v plnom rozsahu využiť len vtedy, keď je komunikácia medzi zariadeniami založená na globálnom komunikačnom štandarde, ktorý dokáže splniť široké spektrum komplexných požiadaviek. Pritom môže ísť o vysokorýchlostnú širokopásmovú komunikáciu One-to Many alebo bezpečný model klient/ server pre obojstrannú komunikáciu a riadenie. OPC UA podporuje obidve požiadavky. Okrem jednoduchého spoločného využívania „údajov” musí základný štandard z éry IIoT umožňovať rozsiahlu výmenu informácií, čo je obzvlášť dôležité pri združovaní (agregovaní) veľkých objemov údajov z rozmanitého ekosystému tretích systémov, ktoré sa vyskytujú v typických výrobných prostrediach. Na objekt orientované informačné modelovacie mechanizmy štandardu OPC UA spĺňajú túto požiadavku priamo a súčasne štandardizujú sémantický popis údajov, čo umožňuje integráciu cez všetky vrstvy siete, ako aj nezávislosť platformy a výrobcu.

Ak má byť IIoT „Business as usual”, veľký význam má nutnosť nájsť štandard výmeny údajov nezávislý od platformy.  V mnohých ohľadoch to je chýbajúci dielik puzzle, pretože existuje veľa technológií. IO-Link je príklad, ktorý dokáže údaje priniesť do siete na úrovni zariadenia – rozhodujúci význam má však to, aby sa tieto údaje mohli vymieňať často a bezpečne.