Tempo zmien v priemyselnom prostredí, poháňané odvetvím 4.0 a Internetom vecí, vytvára výzvu pre moderných inžiniérov údržby. A v RS rozumieme týmto výzvam.

Sme Vaším partnerom, ktorý pomáha integrovať nové produkty, služby a technológie na podporu plánovaných, preventívnych a reaktívnych požiadaviek na údržbu, ako aj pre potreby obstarávania. Naším cieľom je prezentovať a zdôrazňovať produktívnejšie spôsoby práce v prostredí údržby vo viacerých odvetviach tým, že Vám poskytneme najnovšietechnológie, dodané, keď ich potrebujete.

Na údržbe skutočne záleží

Údržba vo svojich rôznych formách je nevyhnutnou samozrejmosťou, bez ohľadu na to, aké je Vaše podnikanie. Prinášame Vám príklady osvedčených postupov z rôznych priemyselných odvetví a kde nové technológie a prístup môžu znížiť reaktívnu údržu a zvýšiť produktivitu.

Total Productive Maintenance (TPM)

Hoci sa nejedná o nový nápad, koncept zapojenia obsluhy do údržby jej vlastného vybavenia a zdôraznenia proaktívnej a preventívnej údržby tvorí základ vyššej produktivity – menej porúch, prestojov a pod. Častou prekážkou bola cena a implementovanie takýchto prístrojov do procesov, ktoré sú schopné pracovníkovi prevádzky indikovať, kedy sa mení výkon stroja alebo procesu a je nutná údržba. Spoločnosť SMC je jedným z mnohých výrobcov, ktorí v súčasnoti vytvárajú ľahko použiteľné a cenovo dostupné zariadenia, ako sú digitálne procesné indikátory umožňujúce jednoduchú montáž do strojov za účelom zobrazenia zmien procesov. Monitorovanie premenných ako je tlak, teplota, prúd a ich následné zobrazenie obsluhe, v kombinácii so školením v oblasti rutinnej údržby, napr. čistenie, mazanie a kontrola, môžu významne obmedziť neplánované prestoje. Ďalšou výhodou je fakt, že obsluhe prináša vyššiu mieru “vlastníctva” a znalostí vybavenia a pracovníkom údržby umožňuje, aby sa venovali dôležitejším úloham.

Budúcnosť údržby

Ako vyzerá budúcnosť údržby? Zistite, čo robia naši poprední dodávatelia, aby zostali vždy v popredí všetkých inovácií v olasti údržby. Okrem toho, sa môžete dozvedieť o dobe, kedy bol priemysel poháňaný iba strojmi, až po technologickú revolúciu, kedy sa novým pohonom stal počítač.

Open IOT2020

Internet vecí sa stále viac integruje do sektoru údržby. Spolupracujeme s firmou Siemens, aby sme vedeli, čo je nutné pre jednoduchú údržbu, rýchly vývoj a presné industrializované funkcie. Pozrite sa na výhody, ktoré ponúka Siemens IOT2020.

Sledujeme produktivitu

Brainboxes sú odborníci na konektivitu a konverziu dát. Ich vysoko skúsení pracovníci vytvárajú riešenia, ktoré umožňujú presun starších dát a protokolov na USB a Ethernet.

Spolupráca s tímom RS Components pomohla Brainboxes vytvoriť jedinečné riešenie, ktoré poskytuje aktuálne informácie o produktivite a výkone. Pozrite sa na naše video, aby ste sa dozvedeli viac a získlali prehľad o moderných výzvach údržby a Priemyslu 4.0.

Plánovaná údržba

Vieme, že rôzne veľké spoločnosti majú rôzne stratégie plánovania údržby. Preto máme k dispozícii širokú škálu produktov, ktoré Vám pomôžu s Vašimi požiadavkami na údržbu bez ohľadu na to, v akej veľkej spoločnosti pracujete.

Prečo je plánovaná údržba tak dôležitá?

Údržba je kľúčovou súčasťou každého podnikania, bez ohľadu na to, aká veľká ste firma. V tomto modernom, konkurenčnom svete je dôležité, viac než v minulosti, maximalizovať životnosť daného aktíva, aby sa zaistilo, že náklady budú minimalizované na minimum. Stručne povedané, efektívna údržba má schopnosť zvýšiť zisk a znížiť prestoje.

Preventívna údržba

Pomáhame predchádzať zlyhaniu zariadení pomocou doplnených produktov, ktoré môžu poskytovať dalšie informácie o stave alebo procese, v ktorom sa nachádzajú. Prezrite si niektoré kľúčové produkty.

Prediktívna údržba výrobnej linky

U akejkoľvek výrobnej linke je dôležité, aby zariadenie bolo správne udržiavané, aby sa zabránilo poruchám a nákladným prestojom. Preventívna údržba pomôže vyhnúť sa rade problémom tým, že vytvorí plán, ktorý pravidelne alebo nepretržite kontroluje zariadenie.u

Riešenie Procurement

Neplánovaná údržba a výsledné prestoje výroby sú “nočnou morou” väčšiny organizácií. Našťastie, tieto náklady a neefektívnosť sa môžu čoskoro stať minulosťou, pretože odborníci sa domievajú, že nové technológie povedú k posunu od reaktívnej údržby k prediktívnej inteligentnej úrdžbe.

Tento článok sa zameriava na obstarávanie MRO a ako môžu jednotlivé firmy znížiť prestoje, minimalizovať náklady a zvýšiť produktivitu adaptáciou inteligentnej údržby.

Prečo nastal čas znovu prehodnotiť Váš prístup k údržbe

Neplánovaná údržba a výsledné prestoje výroby sú “nočnou morou” väčšiny organizácií. Záznamy Deloitte uvádzajú, že takéto odstávky stoja priemyselných výrobcov 37 miliárd libier (50 miliárd dolárov) a 42% prestojov je spôsobených zlyhaním zariadenia. Tieto náklady a neefektívnosť môžu byť čoskoro minulosťou, odborníci veria, že nová technológia prinesie prechod od reaktívnej údržby k prediktívnej inteligentnej údržbe. Kombinácia prepojenej technológie (Priemyselný Internet vecí) dostupná pri nižších nákladoch a väčšej analýze údajov, umožňuje sledovať takmer akýkoľvek stroj a predpovedať zlyhanie skôr, než sa stane. Tým uľahčuje spoločnostiam identifikovať problémy a plánovať odstávku vtedy, kedy Vám to vyhovuje.

Odporúčané značky