Podmienky účasti

1. Táto zľavová akcia platí pre všetky online objednávky, ktoré dosiahnú čiastku 150 € a budú v termíne akcie. Výška objednávky musí byť dosiahnutá v jednej objednávke a do celkovej čiastky sa nezapočítavá DPH a prepravné náklady. Pri nedosiahnutí minimálnej hodnoty na zľavu, RS si vyhradzuje právo na jej neuplatnenie.

2. Túto akciu nie je možné kombinovať s dalšími zľavami, akciami. Zľavy sa nevzťahujú na vylúčené produkty: Raspberry Pi, Tektronix a Keysight technológie, Rockwell Automation, produkty testovanie & merania, 3D tlačiarne (3D značky vrátane RepraPro, Ultimaker, 3D Systems), ďalej produkty Red Pitaya, tiež produkty s 10 miestným skladovým číslom RS, skenery, software a vlákna značky RS, Verbatim a 3D Systems.

3. Z účasti sú vylúčení zákazníci, ktorí majú zľavovú dohodu s RS Components.

4. Uvedená zľava platí iba pri zadaní zľavového kódu behom objednávky. Zľavový kód nemôže byť doplnený dodatočne.

5. Akcia je platná len pre zákazníkov so sídlom a doručovacou adresou na území SR

6. Zľava sa uplatňuje iba za podmienok, že sú splnené všetky kritéria a kód bol pridaný do košíka.

7. Z účasti sú vylúčení zamestnanci RS Components.

8. Táto akcia sa nevzťahuje na zamestnancov spoločností, ktoré sa rozhodli vylúčiť svojich zamestnancov z takýchto ponúk.

9. Spoločnosti a ich zamestnanci sú vylúčení z účasti, pokiaľ by tým porušili internú zmluvu alebo firemnú politiku a dostali by tým RS do rozporu s platnými predpismi a nariadeniami.

10. Akcia sa nevzťahuje na už existujúce objednávky s jedným alebo viac termínmi v budúcnosti, a ktoré sú expedované počas obdobia trvania akcie. Objednávky s požadovaným termínom dodania po skončení akcie, avšak zadané v termíne akcie, možno akceptovať, pokiaľ je termín dodania do 1 mesiaca po skončení akcie.

11. RS si vyhradzuje právo zmeniť podmienky akcie alebo ju zrušiť bez predchádzajúceho upozornenia.

12. Akcia je platná od 5. do 29. júna 2018