RS Pro Cables
Testovanie a meranie

Testovanie a meranie

RS ponúka rozsiahly sortiment produktov pre testovanie a meranie, od skušobných vodičov až po osciloskopy. Ponuka produktov pre prehliadky a meranie zahrňuje silomery, štrbinové mierky a páskové meradlá. V sortimente pre laboratoria nájdete anemometre, dátové záznamníky a detektory netesnenia plynového potrubia. Samozrejme ponúkame širokú paletu multimetrov vrátane výhodné rady RS Pro.

 RS Pro Digitálny Multimeter
Meranie napätia bez testovacích vodičov s Fluke T6
Flir ETS320
Osciloskopy PicoScope
Hirschmann Test & Measurement
Smart Probes pre klimatické merania

Obľúbené značky pre Testovanie a meranie

RS Pro

naša vlastná značka, ktorá prináša produkty zo všetkých odvetví, ktoré potrebujete a v kvalite a cene, ktorú očakávate.

BASEC standard

Fluke

prístroje Fluke sú využívané vo všetkých odvetviach priemyslu po celom svete. Od priemyselných inštalácií, cez kalibráciu a kontrolu kvality, až po údržbu a servis.

BASEC standard

Flir

navrhuje, vyvíja a vyrába technológie, ktoré zvyšujú povedomie o termálnych zobrazovacích systémoch, diagnostických systémoch a pokročilých systémoch detekcie hrozieb.

BASEC standard

Pico Technology

spoločnosť založená v roku 1991 a za krátku dobu sa stala lídrom v oblasti pc osciloskopov a dátových záznamníkov. Pico bolo vždy uznávané za poskytovanie inovatívnych, nákladovo efektívnych alternatív k tradičným testovacím zariadeniam a produktom na zber dát. Tým urobili vysoko kvalitné prístroje cenovo dostupné.

BASEC standard

HIRSCHMANN TEST & MEASUREMENT

kvalita produktov je základným prvkom pre zabezpečenie a pokračovanie v rozvoji segmentu Testovanie a Meranie. Pre Vás je dôležité, že sa môžete spoliehať na produkty v oblasti profesionálnej kompetencie a vynaliezavosti spoločnosti, ktorá bude naďalej rozvíjať úspešnú tradíciu vynálezcu banánkov s vlastným know-how.

BASEC standard

Testo

vyrába a kalibruje meracie prístroje pre hvac, chladenie, dodávanie potravinárskych výrobkov, spracovanie potravín, monitorovanie vnútorného ovzdušia, farmaceutický priemysel a mnoho ďalších.