Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Spoločnosť RS Components Ltd („RS“) sa zaväzuje chrániť vaše súkromie. Prečítajte si nasledujúce vyhlásenie o ochrane osobných údajov, aby ste pochopili, akým spôsobom budeme manipulovať s vašimi osobnými údajmi, keď použijete alebo sa zaregistrujete na webovej stránke rsdelivers, keď budete komunikovať s členom nášho zákazníckeho servisu, navštívite obchodný pult alebo budete iným spôsobom komunikovať s RS.

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa nevzťahuje na osobné údaje získané prostredníctvom DesignSparkConnected Thinking, ‚rs-online.com/web/‘a ‚rs-online.com/mobile/‘ alebo našou materskou spoločnosťou Electrocomponents plc v rámci jej korporátnych aktivít. Pozrite si vyhlásenie o ochrane osobných údajov na týchto webových stránkach, aby ste získali bližšie informácie.

Aké osobné informácie zhromažďuje RS?

Spoločnosť RS zhromažďuje osobné údaje od vás, keď nám ich poskytnete priamo, alebo prostredníctvom vášho používania našich webových stránok, napríklad:

 • Informácie o sebe a spoločnosti, pre ktorú pracujete, keď sa zaregistrujete pre vytvorenie účtu u nás. Môže to zahŕňať vaše meno a kontaktné údaje, názov vašej spoločnosti a informácie o spoločnosti, informácie o vašej pracovnej pozícii v spoločnosti a informácie o tom, ako ste sa dopočuli o tejto stránke.
 • Informácie o transakcii, fakturácii a doručení, ak si u nás niečo kúpite alebo s nami uzatvoríte zmluvu na jedno z našich riešení alebo služieb.
 • Záznamy o vašej komunikácii s nami, napr. ak nám pošlete e-mailovú spätnú väzbu na našu webovú stránku, opýtate sa technickú otázku, nahlásite problém alebo nás kontaktujete iným spôsobom. Upozorňujeme vás, že ak nás kontaktujete telefonicky, môžeme hovor zaznamenať na účely zaistenia súladu, kvality a školenia zamestnancov.
 • Ak odpoviete na niektorý z našich zákazníckych prieskumov alebo sa zapojíte do súťaže.
 • Ak komunikujete s niektorým z našich obchodných zástupcov, napríklad pri predajnom pulte, na obchodnej výstave alebo v priestoroch zákazníka.
 • Môžeme tiež zaznamenávať určité podrobnosti o tom, ako používate naše webové stránky, napríklad webové stránky, z ktorých ste prišli alebo kde sa chystáte, jedinečné ID vášho zariadenia, vaše IP adresy a operačný systém, reklamy, na ktoré kliknete, produkty, ktoré hľadáte, produkty, ktoré si zakúpite a informácie, ktoré si stiahnete. Marketingové emaily, ktoré vám odošleme, môžu tiež automaticky zistiť, či ste dostali alebo otvorili e-mail, alebo klikli na odkaz v našich marketingových materiáloch. Tieto informácie používame na vlastné meranie výkonnosti, ale aj na to, aby sme vám mohli prispôsobiť naše propagačné správy a inzerciu.


Ako RS používa moje osobné informácie?

V závislosti od toho, ako používate rsdelivers, od vašej interakcie s nami a od povolení, ktoré ste nám poskytli, použijeme vaše osobné údaje na nasledujúce účely:

 • Na splnenie vašej objednávky a/alebo poskytovanie služieb, ktoré ste si objednali.
 • Na údržbu vášho online účtu u nás.
 • Na správu a odpovede na akékoľvek otázky alebo sťažnosti adresované nášmu tímu služieb zákazníkom.
 • Na personalizovanie rsdelivers a zobrazenie takého obsahu, o ktorom si myslíme, že vás bude najviac zaujímať, na základe informácií o vašom účte, histórie nákupov a aktivity prehliadania.
 • Na zlepšenie a údržbu rsdelivers a na monitorovanie jej používania.
 • Na prieskum trhu, napr. vás môžeme kontaktovať, aby ste nám poskytli spätnú väzbu o našich produktoch a službách.
 • Na zasielanie marketingových správ a zobrazenie cielenej inzercie v prípadoch, keď máme váš súhlas alebo je takéto konanie povolené iným spôsobom.
 • Na účely zachovania bezpečnosti, aby sme mohli vyšetriť podvody a v prípade potreby chrániť seba a tretie strany.
 • Na zabezpečenie súladu s našimi zákonnými a regulačnými povinnosťami.


Pri spracovaní vašich osobných údajov sa opierame o nasledujúce právne základy v rámci zákona o ochrane osobných údajov:

 • Pretože spracovanie je nevyhnutné na vykonanie zmluvy s vami alebo na vykonanie krokov pred uzatvorením zmluvy s vami (napríklad, keď ste u nás uskutočnili nákup, používame vaše osobné údaje na spracovanie platby a splnenie objednávky).
 • Pretože to je v oprávnených záujmoch RS a vašej spoločnosti, keď zadávate objednávky v mene vašej spoločnosti.
 • Pretože sme získali váš súhlas (napríklad v prípade, keď nás kontaktujete s dopytom, keď pridáte nepovinné informácie do svojho účtu, alebo keď súhlasíte s tým, že od nás budete dostávať marketingové správy).
 • Pretože je to v oprávnenom záujme RS ako poskytovateľa elektronického obchodu za účelom udržania a propagácie našich služieb. Neustále sa snažíme viac porozumieť našim zákazníkom s cieľom ponúknuť im tie najlepšie produkty a zákaznícky zážitok. Informácie o vás používame, aby sme prispôsobili váš pohľad na rsdelivers, aby sme boli zaujímavejší a relevantnejší v súvislosti s ponúkanými produktmi a ostatnými ponukami.


S kým RS zdieľa moje osobné informácie?

Za účelom prevádzkovania svojej obchodnej činnosti musí RS zdieľať informácie s vybranými externými stranami:

 • Spoločnosť Electrocomponents Group: Spoločnosť RS Components Ltd je členom celosvetovej skupiny spoločností, ktorej materskou spoločnosťou je spoločnosť Electrocomponents plc. Podrobné informácie o skupine spoločností Electrocomponents Group nájdete na adrese www.electrocomponents.com. Spoločnosť RS zdieľa osobné informácie s ostatnými členmi skupiny Electrocomponents Group v miere nevyhnutnej na podporu našich služieb a na zlepšenie našich poznatkov o zákazníkoch.
 • Poskytovatelia služieb: Poskytujeme informácie našim poskytovateľom služieb konajúcim v našom mene (napríklad spoločnostiam poskytujúcim digitálne marketingové služby, ako sú odporúčania produktu, štatistická analýza, obchodné a operačné informácie, optimalizácia webových stránok), ako aj tretím stranám zapojeným do dodávateľského reťazca (napríklad špeditéri, kuriéri a dodávateľské spoločnosti). Príležitostne zdieľame osobné informácie aj s našimi profesionálnymi a právnymi poradcami.
 • Štátne orgány: Ak je potrebné vašu objednávku doručiť mimo územia Spojeného kráľovstva, možno bude potrebné zdieľať informácie s colnými orgánmi v Spojenom kráľovstve a v krajine určenia tovaru. Môžeme tiež zdieľať osobné informácie s orgánmi činnými v trestnom konaní alebo s inými štátnymi orgánmi, napr. v súvislosti s nahlásením podvodu alebo v reakcii na zákonnú požiadavku. Keď si zakúpite akékoľvek televízne zariadenie, vaše údaje budú odovzdané televíznemu licenčnému orgánu v súlade so zákonom o bezdrôtovej telegrafii z roku 1967.
 • Kontrola úverov a podvodov: Informácie môžeme zdieľať s úverovými referenčnými agentúrami a tretími stranami, ktoré sa zaoberajú prevenciou a odhaľovaním podvodov.
 • Médiá: Z času na čas môžeme poskytnúť agregované a anonymizované marketingové štatistiky obchodným partnerom alebo ich môžeme použiť v tlačových správach, reklamách alebo publikovaných výkazoch. Osobne by sme vás alebo iného zákazníka identifikovali v takýchto tlačových správach, reklamách alebo výkazoch len s vašim predchádzajúcim súhlasom.
 • Obchodná činnosť alebo predaj aktív: V prípade, že predávame akékoľvek obchodné aktíva, osobné informácie našich zákazníkov môžu byť oznámené potenciálnemu kupujúcemu. V takom prípade urobíme všetky potrebné kroky na to, aby bol kupujúci viazaný podmienkami tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov.


Spoločnosť RS môže tiež zverejniť osobné informácie v prípadoch, keď sa domnievame, že sprístupnenie informácií je nevyhnutné na ochranu práv, majetku alebo osobnej bezpečnosti RS, našich zákazníkov, zamestnancov alebo verejnosti, alebo v prípadoch, kde sme na to inak legálne oprávnení.

Kde uchováva RS moje osobné údaje a na aké dlhé obdobie?

Spoločnosť Electrocomponents Group je globálna skupina spoločností a spoločnosť RS taktiež využíva poskytovateľov služieb z celého sveta. V dôsledku toho môžu byť vaše osobné údaje spracované v krajinách mimo Európy, vrátane krajín, v ktorých môžete mať menej zákonných práv vo vzťahu k vašim informáciám ako máte podľa miestnych zákonov. Ak prenesieme osobné údaje mimo európskeho hospodárskeho priestoru, zabezpečíme, podľa platného práva, aby boli vaše práva na ochranu osobných údajov primerane chránené vhodnými ochrannými opatreniami. Ak by ste chceli viac informácií o týchto ochranných opatreniach, kontaktujte nás.

Vaše osobné údaje uchovávame tak dlho, ako potrebujeme, na vyššie uvedené účely, a preto sa toto obdobie bude líšiť v závislosti od vašich interakcií s nami. Napríklad, keď ste u nás uskutočnili nákup, budeme uchovávať záznam o vašom nákupe počas obdobia nevyhnutného na fakturáciu a daňové a záručné účely. Môžeme tiež uchovávať záznam o korešpondencii s vami (napríklad, ak ste podali sťažnosť na produkt) tak dlho, ako je to potrebné na to, aby sme boli chránení pred uplatnením právneho nároku. Ďalšie informácie o trvaní platnosti súborov cookie nájdete v časti zásady používania súborov cookie.

V prípade, že už nie je potrebné uchovávať vaše údaje, odstránime ich. Upozorňujeme vás, že ak ste sa odhlásili z odoberania našej marketingovej komunikácie, uchováme záznam o vašej e-mailovej adrese, aby sme vám v budúcnosti neposlali marketingové e-maily.

Čo robí RS na ochranu mojich osobných údajov?

Komponenty RS sú vždy zamerané na poskytovanie najvyššej úrovne služieb a zabezpečenia pre našich zákazníkov a rsdelivers bola špeciálne navrhnutá s ohľadom na bezpečnosť.

Aby sme zabezpečili bezpečnosť a ochranu vašich osobných údajov vždy, keď odošlete nejaké citlivé informácie, napr. číslo kreditnej karty a údaje o účte, používame nasledujúce bezpečnostné metódy:

 • 128-bitové šifrovanie Secure Sockets Layer (SSL) - najnovšia technológia na zakódovanie a ochranu vašich dát - čo je zárukou vašej bezpečnej a zabezpečenej transakcie.
 • RS VeriSign Security Guarantee sa objaví vždy, keď odošlete citlivé informácie ako indikácia, že aktuálne informácie budú zašifrované. To znamená, že vaše informácie sú chránené a bezpečné na odosielanie.
 • Citlivé informácie o kreditnej karte uložené v našich vlastných systémoch sa tiež uchovávajú v šifrovanom formáte.
 • Vaše informácie o účte rsdelivers a osobný profil rsdelivers podliehajú ochrane heslom, takže vy a len vy máte prístup k týmto osobným informáciám. Môžete upraviť svoje informácie o účte rsdelivers a osobný profil rsdelivers pomocou používateľského mena a hesla rsdelivers a kliknutím na tlačidlo Aktualizovať moje údaje na navigačnej lište domovskej stránky. Odporúčame, aby ste nikomu neposkytovali svoje heslo. Nikdy sa vás neopýtame na heslo prostredníctvom nevyžiadaného telefonického hovoru alebo nevyžiadaného e-mailu.


Ako RS používa moje osobné informácie na marketingové účely?

Ak ste sa počas registrácie svojho účtu a počas nákupu neodhlásili, RS vám môže posielať e-maily, zavolať vám alebo vám môže zasielať textové správy o produktoch a službách RS. Okrem toho vám môžeme príležitostne posielať priamu poštu o produktoch, o ktorých si myslíme, že by vás mohli zaujímať.

Je pravdepodobné, že niektoré alebo všetky tieto marketingové správy môžu byť prispôsobené vám na základe toho, čo vieme o vás a/alebo o vašej spoločnosti, napríklad z vášho online osobného profilu, predchádzajúcich vyhľadávaní a histórie prehliadania na rsdelivers a vašej nákupnej aktivity.

Ak už od nás nechcete dostávať žiadne správy, kedykoľvek môžete:

 • Upraviť svoje preferencie v časti „Môj profil, aktualizácia informácií“ v Mojom účte, ku ktorému môžete kedykoľvek pristupovať prostredníctvom odkazu v navigačnom paneli.
 • Zrušenie odoberania e-mailov kliknutím na odkaz v každej e-mailovej správe.


Reklamu na RS môžete vidieť aj na webových stránkach tretích strán, vrátane sociálnych médií. Tieto reklamy môžu byť prispôsobené vám pomocou súborov cookie (ktoré sledujú vašu aktivitu na webe a umožňujú nám zobrazovať reklamy zákazníkom, ktorí navštívili rsdelivers). Ak vidíte reklamu na sociálnych médiách, môže to byť spôsobené tým, že sme požiadali sociálnu sieť o zobrazovanie inzerátov našim zákazníkom alebo používateľom, ktorí zodpovedajú demografickému profilu našich zákazníkov. V niektorých prípadoch to môže zahŕňať zdieľanie vašej e-mailovej adresy so sociálnou sieťou. Ak už nechcete vidieť prispôsobené reklamy, môžete zmeniť nastavenia súborov cookie a ochrany osobných údajov vo vašom prehliadači a na týchto webových stránkach tretích strán.

Ako môžem pristupovať k svojim osobným údajom, aktualizovať, opravovať alebo vymazať ich?

Informácie o osobnom profile si môžete kedykoľvek prezrieť a upraviť kliknutím na sekciu „Môj profil - Upraviť informácie“ v Mojom účte, ku ktorému môžete kedykoľvek získať prístup prostredníctvom odkazu na navigačnom paneli.

Ak ste zabudli svoje heslo, alebo ak máte iné problémy s prístupom na webovú stránku, kontaktujte nás.

Ak máte otázku týkajúcu sa vašich osobných informácií, ktorú nemôžete vyriešiť pomocou online osobného profilu, kontaktujte nás pomocou nižšie uvedených informácií. Podľa zákona o ochrane údajov Spojeného kráľovstva máte právo na prístup (vrátane strojovo čitateľného formátu), opravu a požiadanie o vymazanie vašich osobných údajov a spoločnosť RS bude reagovať na akékoľvek požiadavky uplatnenia týchto práv v súlade s platnými právnymi predpismi. Avšak nezabúdajte, že tieto práva majú viacero obmedzení a môžu sa vyskytnúť okolnosti, kedy nebudeme môcť vyhovieť vašej žiadosti.

Súbory cookie

Spoločnosť RS používa súbory cookie a podobné technológie na poskytovanie funkcií rsdelivers, na zlepšenie webových stránok a na prispôsobenie rsdelivers. Ďalšie informácie o súboroch cookie nájdete v našich zásadách používania súborov cookie.

Kontaktujte nás

Otázky týkajúce sa tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov adresujte na e-mailovú adresu: RICS_ExportOrders@rs-components.com

Máte tiež právo kontaktovať kanceláriu komisára pre informácie Spojeného kráľovstva, ak máte akékoľvek otázky alebo sťažnosti týkajúce sa vašich osobných informácií.

Aktualizácie tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov môžeme z času na čas zmeniť, aby sme v súlade so zákonom reagovali na zmeny v právnych predpisoch, regulačných pokynoch alebo postupoch ochrany osobných údajov. Ak k tomu dôjde a ak to vyžaduje zákon, poskytneme vám nové alebo aktualizované oznámenie, v ktorom bude podrobne opísané, ako sa mení používanie vašich osobných informácií a, ak je to potrebné, požiadame vás o súhlas s ďalším spracovaním vašich osobných údajov.

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov bolo naposledy aktualizované v apríli 2018.