Recyklácia

Prečo je dôležitá?

Recyklácia je šetrenie obmedzenými prírodnými zdrojmi a znižovanie škodlivého vplyvu na životné prostredie.

Vďaka recyklácii tiež znižujeme spotrebu surovín, ktorých zdroje sú obmedzené, a emisiu škodlivých látok do prostredia. Recyklácia predstavuje dôležitý prvok ekonomiky rozvinutých krajín, pretože umožňuje vytváranie nových produktov pri použití výrazne menšieho množstva surovín a energie.

RS, ako svedomitý podnikateľ, pôsobí v súlade s ustanoveniami zákona o recyklácii obalov, použitých batérií a elektrických a elektronických zariadení.

Certifikát WEEE nájdete tu. Pamätajte:

Použité zariadenia alebo batérie nevyhadzujte spoločne s komunálnym odpadom!

Symbol prečiarknutého koša na odpadky umiestnený na zariadení, obale alebo dokumentoch k nemu pripojených znamená, že sa výrobok nesmie vyhadzovať s iným komunálnym odpadom.