Podmienky používania webovej stránky

1. Autorské právo

Celý obsah tejto webovej stránky je autorským právom buď RS Components Ltd, jeho autorizovaným distribútorom alebo poskytovateľom licencie. Všetky práva sú vyhradené.

Kopírovanie časti alebo celého obsahu tejto web stránky v akejkoľvek podobe je zakázané, s výnimkou využitia na osobné účely, a nemôže sa kopírovať a zdieľať s treťou stranou. Povolenie kopírovania pre osobné účely sa nevzťahuje k zapracovaniu stanov alebo ich častí na žiadnej inej web stránke, elektronickom vyhľadávacom systéme, publikácii a v žiadnej inej práci (či už v tlačenej, elektronickej alebo inej podobe).


2. Autorizovaný distribútor

Táto web stránka je prevádzkovaná autorizovaným distribútorom RS Components Ltd, uvedeným v sekcii 'Kontaktujte nás'. Všetky objednávky zadané prostredníctvom tejto web stránky sú realizované autorizovaným distribútorom a autorizovaný distribútor je zodpovedný za obsah tejto web stránky.


3. Zrieknutie sa zodpovednosti

RS Components Ltd, ich autorizovaný distribútor alebo poskytovatelia licencií neposkytujú žiadne záruky, vyhlásenia ani záväzky týkajúce sa nasledovného:

(a) žiadnej časti obsahu tejto web stránky (vrátane, bez obmedzenia, kvality, presnosti, kompletnosti alebo vhodnosti pre účel tohto obsahu); alebo

(b) akéhokoľvek obsahu inej web stránky, na ktorú odkazuje alebo je dostupná pomocou hyper odkazov alebo inak avizovaná prostredníctvom tejto web stránky („Stránka tretej osoby“).

RS Components Ltd, jeho autorizovaný distribútor alebo poskytovatelia licencií nepodporujú ani neschvaľujú obsah žiadnej Stránky tretej osoby, takisto RS Components Ltd, jeho autorizovaný distribútor alebo poskytovatelia licencií nenesú žiadnu zodpovednosť v spojitosti s nimi (vrátane, bez obmedzenia, zodpovednosti vychádzajúcej z akéhokoľvek tvrdenia, že obsah Stránky Tretej strany porušuje zákon alebo práva akejkoľvek osoby, prípadne je obscénny, hanlivý alebo škandalózny).