Bezpečnosť strojov je pre každú modernú prevádzku kľúčová. Dôraz sa musí klásť na ochranu strojov aj obsluhy, ako stanovuje smernica o strojných zariadeniach 2006/42/ES. Správne fungovanie bezpečnostných systémov stroja je zásadné pre bezpečnosť zamestnancov a predchádza nákladným prestojom. V našom sortimente máme všetky dôveryhodné značky, ktoré pokryjú všetky kľúčové oblasti. S nami teda môžete ľahko nájsť to, čo hľadáte a ušetriť tak čas.