Priemyselný IoT ponúka tímom potenciálne oveľa viac informácií o strojoch a dátach. Pomocou snímačov môžete spracovávať zachytené dáta a získať tak informácie, ktoré vám pomôžu výrazne zefektívniť údržbu.