Logické automaty, riadenie procesov, snímanie a dátová komunikácia sú jadrom modernej priemyselnej automatizácie a tvoria jadro väčšiny zostavení riadenia strojov. Naša ponuka riešenia pre automatizáciu zahŕňa všetky popredné značky v automatizácii, čo vám umožní buď budovať s jednou preferovanou značkou, alebo si vyberať najlepšie výrobky vo svojej triede.