Ochrana osobných údajov

S kým RS zdieľa tieto informácie?

Spoločnosť uvedená na tejto web stránke je distribútorom RS vo vašej krajine a RS prevádzkuje túto stránku v mene tohto distribútora. Z tohto dôvodu všetky osobné informácie zhromaždené na tejto stránke sú nevyhnutné pre distribútora k realizácii vašej objednávky a budú odovzdané distribútorovi. Takisto všetky ostatné osobné údaje zozbierané na tejto stránke môžu byť odovzdané distribútorovi. Zdieľanie všetkých ostatných informácií distribútorom RS vám budú oznámené distribútorom v súlade s miestnym zákonom.

V prípade, že sa zmení distribútor RS vo vašej krajine, môžu byť vaše osobné údaje sprístupnené novému distribútorovi.

V prípade potreby je RS oprávnený sprístupniť vaše údaje organizáciám pracujúcim v našom mene po celom svete, ale v žiadnom prípade nepredajú, neprenajmú alebo neodovzdajú tretím stranám údaje identifikujúce zákazníkov. Sporadicky môžeme sprístupniť nazbierané a anonymné marketingové štatistiky obchodným partnerom, alebo ich použiť v tlačových konferenciách, inzerciách alebo publikovaných správach. RS je členom medzinárodnej skupiny spoločností na čele s materskou spoločnosťou Electrocomponents plc. RS je preto oprávnený zdieľať nazbierané a anonymné marketingové štatistiky s touto skupinou spoločností. Vo zvláštnych prípadoch je RS oprávnený sprístupniť užívateľské údaje, a to vtedy, keď sme presvedčení, že sprístupnenie týchto informácií je nevyhnutné k identifikácii, kontaktovaniu alebo podaniu žaloby voči niekomu, kto môže spôsobiť ujmu alebo zásah do práva alebo majetku RS, ostatných užívateľov RS online, alebo kohokoľvek iného, koho môže poškodiť týmito činnosťami. RS môže sprístupniť údaje o užívateľovi aj vtedy, ak to vyžaduje zákon.

Aké osobné údaje odo mňa RS Online vyžaduje pri registrácii?

Tieto nasledovné informácie sú potrebné k registrácii: užívateľské meno, heslo, bezpečnostné heslo, vaše meno, telefónne číslo, faxové číslo, emailová adresa, názov spoločnosti, oblasť podnikania firmy, technológia práce, pracovné zaradenie, vplyv na nákupné rozhodovanie, počet zamestnancov vo vašej spoločnosti, o ktoré výrobky máte primárny záujem a ako ste sa dozvedeli o tejto stránke. Ďalej môžeme zaznamenať niektoré informácie, ako ste využili túto stránku, napríklad, na ktoré inzeráty ste klikli alebo aké výrobky ste hľadali. Okrem toho si ponechávame kópie informácií, ktoré ste poskytli pri posielaní spätnej väzby prostredníctvom emailu, zadávaním technickej otázky alebo nahlásenia problému. V prípade, že kontaktujete RS písomnou formou, môžeme si ponechať kópiu korešpondencie. RS sporadicky žiada používateľov o vyplnenie dotazníka, ktorý používame na výskumné účely.

Čo robí RS na ochranu vašich osobných údajov na internete?

V záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany vašich osobných údajov kedykoľvek pri zadávaní citlivých informácií, ako je číslo kreditnej karty alebo číslo účtu, používame 128-bitový Secure Sockets Layer (SSL) kódovanie – najnovšia technológia na kódovanie a ochranu vašich údajov – čo predstavuje vašu garancia pre bezpečnú a zabezpečenú transakciu. Oznam RS VeriSign Security Guarantee vyskočí kedykoľvek poskytujete citlivé informácie na znamenie toho, že súčasný údaj bude zakódovaný. To znamená, že vaše informácie sú chránené a je bezpečné ich poskytnúť. Rovnako kódované sú citlivé údaje o kreditných kartách, ktoré sa nachádzajú v našom internom systéme. Poznámka: Ak sa spoliehate na grafické znázornenie vo vašom prehliadači (ako napríklad ikonka zámky v Internet Explorer-i), majte na pamäti, že toto znázornenie nemusí vždy znamenať, že je komunikácia zabezpečená. Dochádza k tomu z toho titulu, že RS Online používa na zobrazenie istých informácií rámy a bezpečnostná ikonka nemusí vždy detekovať, že k bezpečnému spojeniu došlo v inom ráme.

Aké bezpečnostné opatrenia aplikovať pri ochrane pred stratou, zneužitím alebo zmenou informácií?

Vaše údaje v sekcii Informácie o účte RS Online a Osobný profil RS Online sú chránené heslom, takže len vy máte prístup k týmto osobným údajom. Odporúčame vám toto heslo nezverejniť žiadnej inej osobe. RS Online si nikdy nebude pýtať vaše heslo v nevyžiadanom telefonáte alebo nevyžiadanom emaily. Ďalej sa odporúča zavrieť okno prehliadača, keď ukončíte svoju prácu. Tento krok vás ochráni pred prístupom ostatných ľudí k vašim obchodným a osobným údajom v prípade, že viacerí zdieľate jeden počítač alebo používate počítač vo verejných priestoroch.

Ako použije distribútor a RS moje údaje?

Distribútor RS využije vaše informácie na účely plnenia objednávky. V prípade, že by chcel RS distribútor využiť vaše údaje na akékoľvek iné účely, distribútor vás o tom oboznámi v súlade s platným zákonom na danom území. RS zhromažďuje vaše osobné údaje z dôvodu poskytnutia viac relevantných a osobnejších informácií na vašej domovskej stránke pri návšteve našej web stránky. RS takisto vykonáva prieskum o demografických údajoch našich užívateľov, ich záujmoch, a správaní sa na základe informácií poskytnutých počas registrácie na stránke, z našich súborov protokolu servera alebo z našich prieskumov. Cieľom týchto činností je lepšie porozumieť a slúžiť našim užívateľom. Tento prieskum je zostavený a analyzovaný na základe súhrnných a anonymných informácií.

Aké mám možnosti v súvislosti so zbieraním, využitím a distribúciou mojich údajov?

Distribútor RS vás môže, z času na čas, kontaktovať v tejto súvislosti alebo v spojitosti s výrobkami. Distribútor vám poradí čo robiť v prípade, ak si želáte nebyť kontaktovaný distribútorom. Okrem toho vám môže RS sporadicky zaslať priamu korešpondenciu týkajúcu sa výrobkov a oblastí, o ktorých si RS myslí, že by vás mohli zaujímať. Ak si neželáte tieto emailové odkazy dostávať, jednoducho si pri registrácií vyberte možnosť odstránenia sa z nášho emailového zoznamu. Eventuálne si môžete hocikedy jednoducho zmeniť svoj Osobný profil na RS Online a už neprijímať tieto oznamy. Ak si neželáte aby sme vám zasielali iné formy priamej emailovej propagácie, prosím obráťte sa Linku technickej podpory RS Online emailom na tejto adrese: [info.sk@rs-components.com].

Aké je usmernenie RS Online ak si chcem aktualizovať, upraviť alebo zmazať moje osobné identifikačné údaje?

Svoje údaje si môžete hocikedy zmeniť v Osobnom profile kliknutím na tlačidlo Aktualizovať moje údaje v navigačnom paneli nachádzajúcom sa na domovskej stránke. V prípade, že ste zabudli svoje heslo alebo máte akékoľvek problémy prihlásiť sa do siete, prosím obráťte sa na Linku technickej podpory RS Online zaslaním emailu na [info.sk@rs-components.com].Čo sú cookies a ako ich RS Online používa?

Ak používate Knižnicu dát na sieti aby ste lokalizovali a stiahli dátové listy, váš prehliadač vás môže upozorniť na fakt, že cookies boli odoslané na váš počítač. Avšak na rozdiel od väčšiny cookies, tieto sa neukladajú na váš pevný disk. Úlohou cookies je vaša identifikácia na dátový list servera v čase keď ich používate. Po ukončení práce s knižnicou sa cookies odstránia. Ďalšie informácie
Akékoľvek dotazy a otázky ako využíva distribútor RS vaše údaje posielajte distribútorovi na adresu uverejnenú na tejto web stránke. Akékoľvek otázky ohľadom RS Online a spracovania vašich informácií zasielajte na [info.sk@rs-components.com].

RS Online,
RS Components Ltd,
Birchington Road,
Weldon,
Corby,
Northamptonshire
NN17 9RS
United Kingdom.

Alebo emailom na info.sk@rs-components.com

Skupina Electrocomponents
Electrocomponents plc je verejne registrovaná materská spoločnosť, ktorá vlastní RS Components Ltd.