Internet vecí

Internet vecí (IoT): svet prepojených zariadení, inteligentných tovární, miest a domácností poháňaných najmodernejšími technológiami dostupných v RS.

Čo je internet vecí?

Všimli ste si nové odborné termíny, ktoré sa v poslednej dobe objavili? Je stále náročnejšie ich sledovať. Je tu IoT alebo internet vecí, niekedy nazývaný internet všetkého, a potom ešte rada ďalších s tým spojených termínov.

IoT je zjednodušene povedané čokoľvek, čo je pripojené k sieti (vrátane internetu) alebo k iným strojom a pracuje samostatne bez nutnosti ľudského zásahu. Toto prepojenie - umožnené modernými komponentami a bezdrátovými protokolmi – jednoducho napomáha návrhárom, aby vytvárali “inteligentné” vybavenia a stroje tak, aby svoju činnosť sami merali, zaznamenali, zobrazovali, sledovali a podľa toho sa automaticky nastavovali.

Takže sa nenechajte odradiť novou terminológiou – internet vecí je v podstate jednoduchý. Aspoň teda pre spotrebiteľov. Samozrejme, že potrebujeme nejakého technika, aby vyrobil tieto „veci”, ktoré zeefektívnia a zjednodušia náš život. A tu nastupujú konštruktéri elektroniky. Majú technické znalosti, pomocou ktorých sa naše vzdušné zámky stanú skutočnosťou. Môžu napomôcť k tomu, aby sa Vás život stal jednoduhším a pohodlnejším.

Existuje už niekoľko príkladov prepojených zariadení v oblasti hier, zábavy, zdravia, takže technológie sa rýchlo rozvíjajú. Sú nové vyspelé snímače, ktoré dokážu detektovať a odoslať dáta za nižšie ceny. Pridajte sa k celej rade bezdrátových technológií – možnosti sú neobmedzené.

Nové produkty, ktoré Vám pomôžu byť súčasťou internetu vecí

Máte všetko pre svoj internet vecí?

Vaše obľúbené DesignSpark IoT príspevky