Hlavná stránka > Budovanie a výstavba > Bezpečnosť strojov


Bezpečnosť strojov je pre každé moderné strojné zariadenie a výrobnú linku zásadná. Dôraz sa musí klásť na ochranu strojov i obsluhy, ako stanovuje smernica o strojových zariadeniach 2006/42 / ES. Správne fungovanie bezpečnostných systémov stroja je zásadná pre bezpečnosť zamestnancov a predchádza nákladným prestojom. V našom sortimente máme všetky dôveryhodné značky, ktoré pokryjú všetky kľúčové oblasti. S nami teda môžete ľahko nájsť to, čo hľadáte a ušetriť tak čas! 

To najlepšie pre bezpečnosť vašich strojov