Exempt Products

RoHS sa nevzťahuje na náhradné diely určené na opravu elektrických a elektronických zariadení (EEZ) uvedené na trh pred 1júla 2006.

Ani sa neuplatňuje na náhradné komponenty, ktoré rozširujú kapacitu alebo ino Hlavné výnimky patria:

Ortuť
  • dodávateľ tohto výrobku uviedol, že obsahuje jeden alebo viac obmedzené
    koncentrácie na to povolené podľa smernice o RoHS
  • v kompaktných žiarivká