Čo robí RS?

V roku 2003 sme identifikovali všetky produkty v našej ponuke, ktoré by boli ovplyvnené RoHS.

Od začiatku roka 2004 náš RoHS tím zbiera súbor údajov od viac ako 700 dodávateľov.

Tento súlad informácií je teraz vami viditeľný pri hľadaní
Pozrite si RS Súlad definícií.

Mnoho dodávateľov ešte neuviedlo kedy ich produkty budú
kompatibilné. Akonáhle táto informácia bude k dispozícii, zobrazí sa na tejto webovej stránke.

Spolupracujeme s radom popredných odborníkov, aby sme mohli identifikovať a pochopiť dôsledky RoHS.Táto brožúra bude k dispozícii prostredníctvom webu RS.
Ak máte akékoľvek otázky o RS s RoHS & OEEZ projektoch, neváhajte nás kontaktovať na:

info.sk@rs-components.com