Úvod

RoHS (Obmedzenie používania určitých nebezpečných látok) je smernica EÚ, ktorá bude obmedzovať používanie 6 nebezpečných materiálov pri výrobe elektronických & elektrických zariadení
(Pozrite si Ovplyvnené produkty ).

Legislatíva vstúpila do platnosti 1.júla 2006.

Je úzko spojená s jej rozsahom pôsobnosti, smernica WEEE (odpadu elektrických a elektronických zariadení).

RoHS má zásadný vplyv na odvetvie elektroniky.

Legálne sa uplatňuje v rámci EÚ, avšak RoHS sa rýchlo stáva svetovým "štandardom"vzhľadom na globálny charakter tohto odvetvia..

Podobné environmentálne právne predpisy sú tiež pož
RS plne podporuje všetky environmentálne ciele tejto smernice.


Keďže je poprednou spoločnosťou, úzko spolupracuje so svojimi obchodnými partnermi,aby sa zabezpečilo dodržiavanie a podporu pre vás.
(pozrite sa ako Vám môžeme pomôcť|Ta