Naše podmienky
Skladové číslo
Výrobcovia prijali prístup k zmene čísla pre RoHS schválené výrobky. Zákazníci sú rozdelení tiež, či dávajú prednosť zmene skladových čísiel.

Stratégiou RS je, že vždy, keď výrobca zmení jeho číslo dielu, pošleme Vám to pod novým
RS skladovým číslom.


Zmiešané zásoby
Ak sa číslo výrobcu nezmení, nastane
prechodné obdobie kedy zákazníci môžu prijímať kompatibilný a nekompatibilný výrobok v rovnakej dodávke.

Zásadou RS je NE reklamovať produkty ako RoHS kompatibilné pokiaľ táto tranzakcia nie je dokončená a kompatibilný výrobok je doručený.

Substitúcia produktov
Niektorí výrobcovia si zvolia zmeniť číslo produktu keď robia produkt kompatibilný.V tomto prípade vám to doručíme pod novým RS skladovým číslom.

Pri vyčerpaní zásob nevyhovujúcej zložky, nová verzia automaticky nahradí vašu objednávku. Budeme to robiť len vtedy, ak dodávateľ uviedol, že nové kompatibilné výrobky sú priamou náhradou pôvodnej nekompatibilnej verzie.

V prípade, že výrobok nie je možné považovať za priamo kompatibilný, budeme ho ponúkať ako odporúčanú alternatívu, skôr než priamu náhradu. V tomto prípade budete upozornený pri zadávaní objednávky.